Zakończono termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

Zakończono termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce jest czwartym oświatowym obiektem, po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącym w którym przeprowadzono termomodernizację. Oprócz tego dokonano jej w budynkach Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i Starostwa Powiatowego. Gmachy zyskały nie tylko nowoczesny wygląd, ale wpisały się także w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

- Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” - największego na Żywiecczyźnie projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Wartość inwestycji w budynku ZSOiT wyniosła ponad 2,7 mln złotych, a sam wkład Powiatu Żywieckiego wyniósł prawie 0,6 mln złotych – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W zakresie prac termomodernizacyjnych w budynku ZSOiT wykonano między innymi: wzmocnienie więźby dachowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznej c.o., modernizację instalacji c.w.u. wraz z instalacją solarną, modernizację oświetlenia wbudowanego, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji i opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymianę rynien i rur spustowych.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe