Zakończono termomodernizację żywieckiego Ekonoma

Zakończono termomodernizację żywieckiego Ekonoma

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu to już drugi oświatowy obiekt powiatowy w którym zakończono prace związane z projektem termomodernizacji placówek użyteczności publicznej.

„Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” - największego na Żywiecczyźnie projektu realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Wartość inwestycji w budynku żywieckiego „Ekonoma” wyniosła ponad 6,6 mln złotych, z czego wkład Powiatu Żywieckiego to 2,4 mln złotych” – mówi Starosta Andrzej Kalata. „W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem farb o właściwościach termoizolacyjnych, wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, modernizację instalacji oświetleniowej na oświetlenie typu LED, modernizację instalacji wewnętrznej c.o., remont wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalację solarną i fotowoltaiczną” – wylicza Starosta.

Dodaje, że do tej pory dzięki realizowanemu projektowi obiekty powiatowe takie jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Przychodnia Rejonowa i główny budynek Starostwa Powiatowego zyskały nie tylko nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

Szkoła z tradycjami

Początki  obecnego  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, czyli popularnego „Ekonoma”, sięgają 1936 roku, kiedy to założono Miejską Jednoroczną Szkołę Przysposobienia Kupieckiego. Rok później przekształcono ją w trzyletnie Miejskie Gimnazjum Kupieckie. Placówka mieściła  się  wówczas  w  budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Zielonej. „Przedwojenne Gimnazjum Kupieckie spełniało ważną rolę na Żywiecczyźnie, mimo że istniało tylko trzy lata. Była to pierwsza szkoła zawodowa, która oprócz kształcenia młodzieży na pracowników handlu i administracji organizowała specjalistyczne kursy dla mistrzów i czeladników” - mówi Adam Zoń, dyrektor ZSEG. Do 1947 roku szkoła mieściła się w dwóch odległych od siebie budynkach: w szkole podstawowej przy ul. Zielonej i na parterze w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego. I właśnie w 1947 roku placówka otrzymała na stałe budynek szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza 6. Co prawda w bocznym skrzydle budynku mieściło się przedszkole, ale budynek główny posiadał 11 sal lekcyjnych. Po 1956 roku w szkole utworzono Technikum Ekonomiczne z pięcioletnim  planem  nauczania,  a  placówka przybrała oficjalną nazwę Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa w Żywcu. W 1966 roku wprowadzono kierunki szkolenia o specjalności kelner i kucharz. W latach 1970-1972 przeprowadzono kapitalny remont wraz z rozbudową szkoły. Wykonano zaplecze socjalne z kuchnią, jadalnią oraz pomieszczenia magazynowe i administracyjne. Urządzono boisko do siatkówki i koszykówki. W  latach  1981-1984  przeprowadzono nadbudowę jednej kondygnacji przy zachowaniu  wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Dzięki inwestycji i remontowi szkoła zyskała na wyglądzie i prezentacji w otoczeniu placu Mariackiego” - podkreśla dyrektor Adam Zoń. Wraz  ze  zmianami  społeczno-ekonomicznymi w 1989 roku,

w szkole zrezygnowano z kształcenia w Liceum Ekonomicznym i Technikum Gastronomicznym dla pracujących. Utrzymano dotychczasowe  kierunki  w  ramach  Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego, Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Średniego Studium Zawodowego. Na przełomie 1990/1991 przystąpiono do modernizacji szkoły. Zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny i komputery do pierwszej pracowni informatycznej. W 1999 roku przystąpiono do modernizacji sprzętu informatycznego. Zakupiono nową pracownię komputerową, a rok później szkoła zyskała stały dostęp do internetu SDI.

Jest się czym pochwalić

„Obecnie szkoła przygotowuje uczniów do matury z przedmiotów obowiązkowych i wybranych, do egzaminów zawodowych, a także do podjęcia studiów wyższych. Szkoła oferuje edukację w pięcioletnim technikum na kierunkach: Technik rachunkowości, Technik ekonomista, Technik logistyk, Technik reklamy oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych. W ofercie edukacyjnej znajduje się też trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia, która oferuje kształcenie w zawodach: kucharz, cukiernik, sprzedawca i magazynier-logistyk. Szkoła szczyci się sukcesami uczniów w  olimpiadach  oraz  konkursach przedmiotowych na poziomie nie tylko powiatowym i wojewódzkim, ale również ogólnopolskim. Uczniowie corocznie zdobywają złoty indeks przyznawany przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższą  Szkołę  Finansów  i  Prawa w Bielsku-Białej oraz osiągają sukcesy w programie „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Szkoła bierze udział w licznych projektach „Erasmus+”, w ramach  których młodzież wyjeżdża na zagraniczne praktyki m.in. do Włoch, Hiszpanii i Portugalii” - mówi Wicestarosta Stanisław Kucharczyk. Jak zaznacza, na uwagę zasługuje bogata baza szkoły, która obejmuje m.in. nowoczesne pracownie multimedialne, pracownie komputerowe i nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego. Szkoła posiada także hale sportową, salę gimnastyczną, salę fitness i aerobiku oraz salę tenisa stołowego.

Certyfikaty i patronaty

Na  przestrzeni  czasu  szkoła otrzymała liczne wyróżnienia, takie jak nominacja do „Godła Liderów Placówek Oświatowych w Polsce”, certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”, „Śląska Szkoła Jakości”, certyfikat „Partnerstwa Programu Współpracy Dydaktyczno-Naukowej Columbus” czy certyfikat „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”. W prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy Technikum nr 3 w ZSEG już po raz drugi uzyskało miano Srebrnej Szkoły w Województwie Śląskim, co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich techników w powiecie żywieckim i plasuje „Ekonom” na 17. miejscu w województwie śląskim w 2020 roku!

Ponadto  szkoła  współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w  Katowicach, Akademią WSB w  Dąbrowie  Górniczej, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej  oraz  Wyższą  Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Warto zaznaczyć, że placówka prowadzi klasy objęte patronatem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nad klasami o profilu technik ekonomista i technik rachunkowości. Z kolei Wyższa Szkoła Finansów i Prawa

w Bielsku-Białej sprawuje patronat nad klasami o profilach technik logistyk i technik reklamy, a Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej nad klasą o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych.