Biznes

Wykonawca przebudowy DW 948 poinformował o planowanych od 28.08.2023 r. zmianach w tymczasowej organizacji ruchu.

  1. Wprowadza się zakaz ruchu w obrębie skrzyżowania drogi DW948 (ul. Krakowska) i drogi DW946 (ul. Suska) w Żywcu (rondo Oczków) z dopuszczeniem ruchu pojazdów budowy, ruchu pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej oraz dojazdu do posesji nr: 2, 3, 9, 57, 88, 105, 105a, 130, 169, 170, 217.
  2. Zostaje utrzymany całkowity zakaz ruchu na drodze DW948 w obrębie zapory w Tresnej.
  3. Przywraca się ruch na drodze DW948 Czernichów - Tresna (na odcinku od skrzyżowania DW948 z ul. Beskidzką (most w m. Międzybrodzie Żywieckie) do skrzyżowania z ul. Nad Jeziorem w Tresnej). Na tym odcinku będą odbywać się roboty drogowe przy zachowaniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.
  4. Funkcjonujący ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na dwóch odcinkach ul. Spacerowej zostaje utrzymany ze względu na bezpieczeństwo w ruchu pojazdów i pieszych. Na ul. Spacerowej obowiązuje ograniczenie tonażowe do 3.5 t (ograniczenie nie dotyczy lokalnej komunikacji zbiorowej).
  5. Wprowadzony zostaje objazd drogi DW 948 i 946, w związku z zamknięciem ronda Oczków. Trasa lokalnego objazdu przebiega od skrzyżowania DW948 z ul. Nad Jeziorem w Tresnej: drogą powiatową 1406S (Tresna - Zarzecze) - drogą DW 942 (Pietrzykowice - Żywiec) - most w Żywcu - drogą DW946 w Żywcu do skrzyżowania z ul. Ślemieńską - drogą powiatową 1413S (Łękawica - Ślemień) do DW946 w kierunku Suchej Beskidzkiej.