Biznes

Wykonawca zadania: „Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście”  informuje o zaplanowanej na dzień 18.04.2024 r zmianie  tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi DW 946 w m. Żywiec .

Zmiana Tymczasowej Organizacji ruchu obejmuje oddanie do ruchu jezdni północnej i  zamknięcie dla ruchu środkowego pasa ruchu na moście oraz dojazdach do niego z jednoczesnym utrzymaniem ruchu dwukierunkowego na pozostałej części jezdni oraz zamknięcia dla ruchu pieszych chodnika na jezdni północnej i przekierowania ruchu pieszych i rowerzystów na chodnik od strony jezdni południowej.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego pismem  znak: KD-RIR.8022.368.2023.KAS KD-RIR.KW-01186/23 z dnia 25.10.2023 r.