Biznes

Do I. edycji FLORIANÓW Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów zostało zgłoszonych aż 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 nominacji do FLORIANÓW 2017.

Zakończył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY. Finalnie do pierwszej edycji Konkursu wpłynęło 375 zgłoszeń z całej Polski i we wszystkich 12 kategoriach. Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do kategorii konkursowych wydała werdykt – nominacje do FLORIANÓW 2017. W elitarnym gronie nominowanych znajdują się 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzej najlepsi pracodawcy zgłoszeni przez uczestników Konkursu.

FLORIANY Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w celu promowania i nagradzania najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz we współpracy z partnerami - samorządami, lokalnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. Zainteresowanie Konkursem FLORIANY, poparte ogromną liczbą zgłoszeń ze wszystkich województw, potwierdza potrzebę społeczną przeprowadzania tego typu konkursów. Do tej pory, ludzie dobrej woli - lokalne środowiska z OSP na czele - realizowały i nadal realizują różne prospołeczne inicjatywy bez rozgłosu i bez oczekiwania na nagrodę. Są to ludzie, którym leży na sercu wspólne dobro ich małej Ojczyzny, jej rozwój i poprawa jakości życia. Potrafiąc zainspirować szersze grupy społeczności, integrują ludzi wokół wspólnych celów i praktycznie codziennie podejmują większe lub mniejsze wyzwania, dzięki którym życie staje się bardziej bezpieczne i bardziej kolorowe. Jednocześnie przekazują swój prospołeczny zapał młodszym pokoleniom, które w ten sposób uczą się społecznych wartości i wrażliwości na potrzeby innych. Dziś, dzięki Konkursowi FLORIANY takie inicjatywy realizowane przez lokalne środowiska z OSP na czele mają szansę na uznanie w ogólnopolskiej skali.

„Znając środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych i aktywne zaangażowanie strażaków ochotników w działania wykraczające poza sferę stricte ratowniczą, liczyliśmy na duże zainteresowanie Konkursem FLORIANY. Ale z nieukrywaną satysfakcją potwierdzam, że skala zgłoszeń mile nas zaskoczyła! W sumie wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw bez wyjątku i we wszystkich kategoriach. Kapituła Konkursu miała trudny wybór, ponieważ wszystkie inicjatywy były naprawdę ciekawe i zasługiwały na uwagę, choć z powodu uchybień formalnych do oceny konkursowej nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 inicjatyw, i spośród nich wyłoniła nominowanych. W imieniu organizatora i wszystkich partnerów Konkursu bardzo podziękuję wszystkim zespołom za uczestniczenie, nadesłanie zgłoszeń i chęć zaprezentowania swoich prospołecznych dokonań na ogólnopolskim forum. Konkurs FLORIANY jest formą pokazania naszego wielkiego uznania dla strażaków ochotników i lokalnych środowisk za ich społeczne zaangażowanie w życie mieszkańców naszych małych Ojczyzn, którym poświęcają swój wolny czas.” – powiedziała Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka” pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „FLORIANY”.

Nominowani do FLORIANÓW 2017

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie – projekt realizowany przez OSP z partnerami,

OSP Nowe Żukowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Gąbin, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Frysztak, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Zielonka, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Bogunice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Jodłówka – Wałki, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Karsin, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

III Ochrona środowiska i ekologia

OSP Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grzegorzew, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Przymiłowice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Mników, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP Bródki, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Łuszków, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Bierna, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Goraj, woj. lubelskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Nacław, woj. zachodniopomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

V Edukacja

OSP Poręba, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Letnica, woj. lubuskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Radwanice, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Kalinowo, woj. warmińsko – mazurskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Jankowo Przygodzkie, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Niegowonice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grzybowa Góra, woj. świętokrzyskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Jagodzin, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Złe Mięso, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Polesie, woj. łódzkie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

Oddział Powiatowy ZOSP RP Żnin, woj. kujawsko-pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VII Kultura i tradycja

OSP Lekowo, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Pludry, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Łodygowice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Lubnia, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Pawłowo, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP Ulanica, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Górki Zagajne, woj. kujawsko-pomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Mąkoszyce, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP partnerami

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Spręcowo, woj. warmińsko-mazurskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

IX Integracja społeczna

OSP Biały Kościół, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Podkońce, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Sułkowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Równe, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

XI Współpraca zagraniczna

OSP Bielewo, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Budzów, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Głębowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

OSP Lotyń, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica S.A. , woj. wielkopolskie

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie

Szkoła Podstawowa w Biernej, woj. dolnośląskie

Zwycięzców pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY w poszczególnych kategoriach poznamy podczas Gali Finałowej połączonej z uroczystymi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, która odbędzie się 4 maja 2017 r. w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

www.floriany.pl

Liczba zgłoszeń wg województw

Dolnośląskie – 28

Kujawsko-pomorskie – 25

Lubelskie – 16

Lubuskie – 13

Łódzkie – 23

Małopolskie – 37

Mazowieckie – 52

Opolskie – 14

Podkarpackie – 25

Podlaskie – 5

Pomorskie – 12

Śląskie – 31

Świętokrzyskie – 14

Warmińsko-mazurskie – 19

Wielkopolskie – 40

Zachodniopomorskie - 21

Organizator Konkursu „FLORIANY”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.