Biznes

W pażdzierniku br. miały zakończyć się prace przy budowie systemu zarządzania ruchem, który obejmuje m.in drogę S1. 

W ramach prac miał zostać zaprojektowant, wdrożony i uruchomiony system zarządzania ruchem na autostradach A1 i A4, a także na drodze S1 i DK-1. Miało także powstać Centrum Sterowania Ruchem w Zabrzu. 

W ostatnim czasie z pracy przy projekcie zrezygnował kluczowy wykonawca firmy Alumbrados. Podwykonawca wypowiedział umowę hiszpańskiej firmie, jak i podwykonawcom. 

Generalny wykonawca korzystał w Polsce z usług firmy Gramar z Lublińca, która na zlecenie Alumbrados pracowała nad systemem ITS.

Jak informuje GDDKiA: Obecnie inwentaryzowane są prace zrealizowane przez tego podwykonawcę.

Kontrakt GDDKiA z firmą Alumbrados kosztuje 272,8 mln zł. System miał informować kierowców o warunkach ruchu i utrudnieniach z wyznaczaniem objazdów itp.