Biznes

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu informuje, że okresowo przeprowadza kontrolę nielegalnych podłączeń wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej na obszarze swojej działalności.

W kontroli stosowane jest między innymi urządzenie, które wytwarza bezwonny, bezpieczny biały dym, który zostaje wtłoczony do kanalizacji sanitarnej i wydostaje się w miejscach takich jak np. rynny. Może on pojawić się również wewnątrz budynków np. piwnicach, kuchniach, łazienkach, ale tylko w przypadku nieszczelności na wewnętrznej instalacji sanitarnej. W takiej sytuacji prosimy zaobserwować miejsce wydobywania się dymu i dokonać uszczelnienia. Pomieszczenie wystarczy przewietrzyć. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie instalacji wewnętrznej ponosi właściciel budynku.

Źródło: MPWiK Żywiec