Biznes

Wykonawca robót, firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. poinformowała o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW 948.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu została zaplanowana w dniu 29.03.2023 roku.

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania obszaru robót mostowych związanych z przebudową obiektu mostowego M9 nad potokiem Oczkowianka w km 34+624 drogi DW948.

W związku z potrzebą oznakowania w/w strefy robót, planuje się wprowadzenie wahadłowej organizacji ruchu sterowanej sygnalizacją świetlną:
- w pasie drogowym drogi DW948 (ul. Krakowska) na odcinku w km 34+580 – 34+720 z wykorzystaniem tymczasowego mostu i drogi objazdowej, wykonanych dla potrzeb przebudowy obiektu mostowego;
- na odcinku włączeniowym (ok 40,0 mb) ul. Oczkowskiej do drogi DW948;
- na odcinku wlotowym ul. Nad Jeziorem do drogi DW948.

Ruch wahadłowy pojazdów na drodze DW948 oraz na odcinku włączeniowym ul. Oczkowskiej i na wlocie ul. Nad Jeziorem do drogi DW948, będzie sterowany sygnalizacją
świetlną z wykorzystaniem czterech zsynchronizowanych sygnalizatorów zlokalizowanych na drodze DW948 oraz na odcinkach wlotowych do drogi DW948 – ul. Oczkowska i ul . Nad Jeziorem.