Biznes

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu informuje o przerwie w dostawie wody na ulicy Wesołej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żywiec Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z prowadzeniem koniecznych prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody w dniach: 29 stycznia 2020 roku w godzinach od 08:00 do 14:00. Utrudnienia wystąpią w rejonie ulic: ul. Wesoła budynki od nr 34 do nr 64 prawa strona w kierunku Stacji Shell, ul. Piękna, ul. Kolejowa.