Biznes

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu informuje, że w związku z prowadzeniem koniecznych prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody.

 W dniu 25 marca tego roku od godz. 08:00 do godz. 17:00 w rejonie ulic: ul. Grunwaldzka od PKP do ul. Klonowej, Klonowa, Kilińskiego, Skłodowskiej, Reja w dzilnicy Żywiec Sporysz wystąpi przerwa w dostawie wody.