Biznes

PZD poinformowało, że w dniach 02.07.2022 roku – 03.07.2022 roku.

Droga będzie zamknięta w godzinach od 21.00 do 7.00 z uwagi na wykonywanie nowej warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w Żywcu (dzielnica Zabłocie) w km od 0+374 do 1+191 całą szerokością jezdni drogi. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zdjęcie: Mirosław Figura