Biznes

W najbliższym czasie ma ruszyć modernizacja ulic Żeromskiego i Sienkiewicza w Żywcu. 

W ostatnich dniach otwarto ofery, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez Miasto przetargu. Do Urzędu złożono dwie oferty. 

Przedmiotem zamówienia była „Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu”.
Modernizacja ul. Sienkiewicza na długości 820 metrów pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Świętokrzyską.

Zakres
przewidywanych prac obejmie m.in.:
• lokalne wzmocnienie podbudowy poprzez zabudowę warstw z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego,
• remont jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej,
• poprawa odwodnienia poprzez uzyskanie odpowiednich spadków i pochyleń oraz wymianę uszkodzonych wpustów
kanalizacji deszczowej,
• remont chodników poprzez wymianę warstwy ścieralnej na kostkę brukową betonową i beton asfaltowy oraz krawężników.
Modernizacja ul. Żeromskiego na długości 668 pomiędzy al. Wolności a ul. Sienkiewicza. Zakres przewidywanych prac
obejmie m.in.:
• lokalne wzmocnienie podbudowy poprzez zabudowę warstw z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego,
• remont jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej,
• poprawa odwodnienia poprzez uzyskanie odpowiednich spadków i pochyleń oraz wymianę uszkodzonych wpustów
kanalizacji deszczowej,
• remont chodników poprzez wymianę warstwy ścieralnej na kostkę brukową betonową i beton asfaltowy oraz krawężników.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do ustawienia tablic informacyjnych realizacji inwestycji
w ramach Programu Polski Ład wg obowiązującego wzoru.
Inwestycja będzie finansowana w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Jak poinformował Antoni Szlagor - burmistrz Miasta Żywiec na antenie Radia Bielsko modernizacja będzie także przygotowaniem do budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej osiedle 700-lecia i Jezioro Żywieckie.