Biznes

Dzisiaj doszło do kolejnego wpuszczenia ścieków do potoku Sienka w Żywcu-Zabłociu poprzez kolektor zlokalizowany przy ul. Nimasów. Niestety to kolejny skandaliczny incydent na przestrzeni ostatnich tygodni. 

  • Po raz kolejny doszło do zanieczyszczenia potoku Sienka w Żywcu Zabłociu
  • To kolejny incydent niebezpiecznego zanieczyszczenia wód w powiecie żywieckim
  • Jakie działania podejmują instytucje odpowiedzialne za stan wód w powiecie żywieckim w celu zwalczania tego negatywnego zjawiska?
Zanieczyszczenia potoku Sienka w Żywcu to zjawisko, które powtarza się regularnie i zaskakującym jest fakt, że żadna z instytucji odpowiedzialnych za stan wód w powiecie żywieckim nie podejmuje działań, które zakończyłyby ten niebezpieczny dla środowiska naturalnego proceder. Ostatnie duże zanieczyszczenie substancją ropopochodną, którą wypuścił jeden z zakładów produkcyjnych, miało miejsce pod koniec lutego tego roku.  

Podobnie jak w przypadku poprzednich zdarzeń, również i o tym zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Bielsku-Białej, Wody Polskie, Straż Pożarna, Straż Miejska. Jak relacjonuje radny Rady Miejskiej w Żywcu Mirosław Figura: 

Przez prawie 8 godzin nieznany sprawca (jedna z firm zlokalizowanych przy ul.Leśnianka, które posiadają pozwolenie wodno-prawne na korzystanie z tego kolektora), bezkarnie zanieczyszczał potok Sienka substancjami ropopochodnymi...


Straż Pożarna wykonała opaskę absorpcyjną w celu zabezpieczenia przed dalszym zatruciem wód. Niestety inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z delegatury w Bielsku-Białej nie ustalili sprawcy. 

Zjawisko zanieczyszczanie Sienki jest bardzo niebezpieczne, gdyż potok stanowi jeden z dopływów rzeki Soły, wpadającej do Jeziora Żywieckiego.

Przypomnijmy, że 28 marca przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego spotkali się z Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu Marią Wisińską-Kurz. W spotkaniu brał udział także przedstawiciel Nadzoru Wodnego oraz adwokat. Spotkanie dotyczyło problemu wpuszczanych zanieczyszczeń oraz zalegających nad naszymi wodami śmieci.

Skierowaliśmy pytania do odpowiedzialnych instytucji o działania jakie zostały podjęte w celu rozwiązania tej niedopuszczalnej sytuacji. O sprawie będziemy informowali na bieżąco.