Biznes

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że od dnia 21 czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu rozpoczyna przekazywanie placów budowy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg Powiatu Żywieckiego” realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 15 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości ok. 15 km, po ok. 1 km w każdej z gmin na Żywiecczyźnie. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 19 mln złotych, na który Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 14 250 000,00 złotych.

Przedmiotowe odcinki zostały wytypowane i zatwierdzone do realizacji z uwagi na najgorszy stan techniczny wymagający pilnej naprawy.

Poniżej wykaz przebudowywanych odcinków:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły – Złatna w m. Złatna
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Kolonia w m. Rycerka Górna
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica – Złatna w m. Kamesznica
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w m. Żabnica
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec- Lipowa- Buczkowice w m. Żywiec
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Leśna
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1475S Żywiec -Rychwałd w m. Rychwałd”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S Żywiec – Trzebinia- Juszczyna w m. Trzebinia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w m. Koszarawa
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 S Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka w m. Sopotnia Wielka
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień- Młyńska w m. Ślemień
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze- Tresna w m. Tresna
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze- Tresna w m. Zarzecze
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki- Zakocierz w m. Kocierz Rychwałdzki