Biznes

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę szpitali, które weszły do tzw. "sieci". "Wpadła" do niej również żywiecka placówka, czyli Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, co oznacza, że automatycznie zawrze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

 Nowa ustawa ma wprowadzić rozwiązania, które usprawnią leczenie pacjentów oraz ulepszą dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia:

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę - bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Co w takim razie ze świadczeniami opieki zdrowotnej, które nie należą do PSZ? Z informacji ministerstwa wynika, że będą one nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, natomiast świadczeniodawcy, niezakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Autor: KP