24 lutego w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii odbyło się spotkanie z partnerem holenderskim – firmą RDH Architekci & Urbaniści, na którym zaprezentowano finalną wersję Koncepcji Rozwoju Gmin Powiatu Żywieckiego.
Pożary traw to niestety wciąż aktualny problem na Żywiecczyźnie. W celu jego rozwiązania w gminie Żywiec, burmistrz zaapelował do właścicieli gruntów na Grojcu o wykoszenie nieużytków.
Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do korzystania z bezpłatnego punktu doradczego prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ.
Ostatnio na łamach naszego portalu pisaliśmy o tym jak wygląda dworzec autobusowy w Zabłociu po trzech tygodniach od otwarcia. 
W Węgierskiej Górce wzdłuż rzeki Soły powstały bulwary, będące miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Od tych bulwarów planowane jest rozwinięcie ciągów pieszo-rowerowych w kierunku Żabnicy, Cięciny i Ciśca.
Po trzech tygodniach od uruchomienia, ŻywiecInfo odwiedził ponownie dworzec autobusowy, by zapytać podróżnych o wrażenia i doświadczenia związane z podróżowaniem busami z nowego miejsca. Czy dworzec jest przyjazny dla podróżnych, co należałoby zmienić, usprawnić i ulepszyć oraz czy jest nowy dworzec wizytówką miasta? To podstawowe pytania postawione w rozmowie dziennikarzy naszego portalu z mieszkańcami Żywiecczyzny.
Jak informowaliśmy TUTAJ, w budżecie Państwa brakuje pieniędzy na realizację projektu budowy brakującego odcinka trasy S69 - tzw. "obejścia Węgierskiej Górki". Okazuje się jednak, że są szanse na powstanie drogi!
O utrudnieniach na moście pomiędzy Żywcem i Świnną, w ciągu drogi DW 945 pisaliśmy, gdy tylko pojawiły się wspomniane kłopoty. Jak również pisaliśmy - ekspertyza wykonana przez zarządcę obiektu - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - wykazała, że most można wyremontować. Kiedy to nastąpi?
W połowie 2015 roku do projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 została wpisana m.in. ważna dla mieszkańców Żywiecczyzny droga S69 (obejście Węgierskiej Górki). W ostatnich dniach okazało się jednak, że w budżecie państwa nie ma pieniędzy na tę inwestycję.
Wiosna coraz bliżej! Ta pora roku po raz pierwszy zawita na odnowiony żywiecki rynek. Czy zgodnie z zapowiedziami władz miasta to miejsce będzie żyło? Gdzie będą ulokowane m.in. ogródki piwne? Czy na płytę nowego rynku powróci kontrowersyjny "grzybek" z piwem?
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowy banknot o nominale 200 zł. Jest znacznie lepiej zabezpieczony, niż poprzedni. To ostatni z serii banknotów, które sukcesywnie były odnawiane w ostatnich latach.
Droga wojewódzka nr 948 z Kobiernic do Żywca od wielu lat nie była gruntownie modernizowana. ZDW Katowice zapowiedziało remont, co więcej przy okazji przy wyremontowanej drodze ma powstać ścieżka rowerowa!