Historia

40 lat temu, 27 stycznia 1981 roku, rozpoczął się strajk generalny Solidarności. Regionu Podbeskidzie.

Był to największy w Polsce zakończony sukcesem polityczny protest „S”. 26 I 1981 w zakładach woj. bielskiego odbył się 1-godz. strajk ostrzegawczy, 27 I 1981 rozpoczął się bezterminowy strajk generalny Regionu. MKS z siedzibą w bielskich zakładach Bewelana tworzyło 107 osób, które reprezentowały ponad 200 tys. strajkujących z kilkuset zakładów Bielska-Białej i woj. bielskiego. Przewodniczącym MKS był Patrycjusz Kosmowski, przewodniczący MKZ. Do rozwiązania konfliktu włączył się Kościół, prymas Stefan Wyszyński skierował do Bielska-Białej sekretarza Episkopatu Polski bp. Bronisława Dąbrowskiego i biskupów katowickich Janusza Zimniaka i Czesława Domina. Przyjęli oni na siebie rolę gwarantów porozumienia podpisanego rano 6 II 1981. Po 10 dobach strajk został zakończony. Ze stanowisk ustąpili: sekretarze PZPR, wojewoda i jego z-cy, prezydent miasta, komendant MO.

W 2015 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu odbyły się obchody 34 rocznicy generalnego strajku na Podbeskidziu. Podczas uroczystości rocznicowej wręczony zostały tytuły "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". To zaszczytne wyróżnienie nadane przez Zjazd Krajowy Zjad Delegatów NSZZ Solidarność otrzymali : biskup Tadeusz Rakoczy, Marcin Tyrna- wieloletni szef podbeskidzkiej Solidarności, senator, wicemarszałek Senatu oraz ksiądz Zbigniew Powada. 

Informacja: Starostwo Powiatowe Żywiec

Zdjęcie: archiwum NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie