Historia

Góra Grojec w Żywcu to miejsce niezwykłe. Każdy mieszkaniec naszego regionu wie, że kryje ona wiele tajemnic. Potwierdzeniem tego są nie tylko liczne legendy związane z tym miejscem, ale również efekty badań archeologów, przeprowadzonych na stokach i szczycie góry. Wiemy dziś na pewno, że na Grojcu znajdował się zamek, miejsce kaźni, a wiele wieków przed tym na szczycie Grojca mieściła się osada kultury łużyckiej.

IMG_7226x


Badania prowadzone od trzech sezonów przez archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego dostarczyły już wiele informacji o przeszłości góry. Tegoroczne badania również przyniosły ciekawe wyniki. Jak informuje portal ŻywiecInfo dr Tomasz Gralak - W trakcie badań założono dwa wykopy badawcze I/2014 i II/2013. Ich lokalizacja wynikała z wcześniej stwierdzonych anomalii magnetycznych. Łącznie przebadano obszar o powierzchni ok. 158 m². Odkryto 19 obiektów archeologicznych, które na podstawie znalezisk można łączyć z kulturą łużycką i puchowską (okres HaD i LT). Badania w 2014 roku pozwoliły w sposób pełniejszy rozpoznać północno-zachodnią część osady na Grojcu. Potwierdzają one wcześniejsze spostrzeżenia o produkcyjnym charakterze tego miejsca. Na takie przeznaczenie wskazują powtarzające się we wszystkich sezonach znaleziska tygielków do wytopu metali kolorowych. W sezonie 2014 znaleziono także grudki surowca brązowego stanowiące odpadki produkcyjne. We wszystkich sezonach powtarzają się też znaleziska osełek oraz obiektów w charakterze pieców – w roku 2014 obiekt 30. Ponadto odkryto obiekty, związane z wykorzystaniem wysokich temperatur, o czym świadczą znaleziska spalenizny. Ponadto podczas tegorocznych badań natrafiono na paciorki szklane i zeszkloną szlakę kobaltową, znaleziska te potwierdzają rozpoznaną już wcześniej produkcję szklarską.

IMG_7331x


Osada na Grojcu nie miała jednak charakteru stricte produkcyjnego, co potwierdza odkrycie kompleksu obiektów o charakterze mieszkalnym. Ponadto liczne znaleziska przęślików ceramicznych jednoznacznie wskazują na przydomową wytwórczość przędzalniczą.

Materiał ceramiczny znaleziony w tym sezonie jest mniej liczny niż pochodzący z poprzednich sezonów. Nie odbiega jednak charakterem od wcześniejszych znalezisk. Pozyskano więc ceramikę lepioną ręcznie o formach typowych dla kultury łużyckiej okresu Ha i LT oraz wykonaną na kole charakterystyczną dla okresu lateńskiego.

Naukowcy już planują przyszłoroczną ekspertyzę. Pozostaje nam czekać na to, jakie informacje przyniosą kolejne badania góry Grojec.

IMG_7383x

Źródło informacji i zdjęcia: T