Historia

Pomnik Grunwaldzki wznieśli nasi przodkowie w 1910 roku dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, zburzyli go Niemcy w 1939 r., a pierwsze kroki na polu jego odbudowy podjął w 1985 roku Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika z Józefem Gawlasem jako jego przewodniczącym. Sfinalizował zamysł burmistrz Antoni Szlagor, a materialny kształt nadał dziełu Mikołaj Tyc przedsiębiorca z Milówki. 

Projekt pomnika wykonał inż. arch. Ryszard Gałuszka, a projekt orła zwieńczjącego pomnik Zdzisław Januszewski, artysta plastyk. Komitet budowy Pomnika zebrał na jego budowę 1 855 140 ówczesnych złotych. Za kwotę tę Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych wykonały odlew orła, który stanął na cokole przed Fabryką PONAR przy ulicy Jagiellońskiej , by po siedmiu latach "wyfrunąć" na cokół na Placu Grunwaldzkim.

Mikołaj Tyc podjął się foli fundatora i wykonawcy tego pomnika i z zobowiązania tego wywiązał się w terminie.

Przy tej okazji zmodernizowany został ten fragment miasta, powstał Plac Grunwaldzki, przy ktorym miały się odbywać niektóre uroczystości miejskie.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 1910 roku stanęły pomniki w Krakowie (pierwsze zdjęcie), Ślemieniu, w Milówce na Cumowej Grapie i w Gilowicach
W dniu odsłonięcia pomnika na Placu Grunwaldzkim zebrały się tłumy mieszkańców miasta i zaproszeni goście.
Był herold, a przemówienie okolicznościowe wygłosił Karol Stasica, radny Sejmiku Śląskiego
Poświęcił pomnik ordynariusz diecezji Bielsko Żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy
Wartę honorową pełnili żołnierze zjednostki w Bielsku Białej i harcerze Hufca Żywieckiego
Na zakończenie uroczystości przy dźwiękach orkiestry odbyło się składanie wieńcy i wiązanek kwiatów.
Więcej zdjęć dostępnych TUTAJ
Autor: Hieronim Woźniak