Historia

Czy wiecie, że całkiem niedawno – raptem tydzień temu, minęło 15 lat od momentu otwarcia drugiego mostu łączącego mieszkańców Żywca mieszkających nad brzegami rzeki Soły. Wydarzenie to upamiętnione zostało emisją medalu, którego nakład nie jest bliżej znany. Ów „krążek” średnicy ok. 70 mm wykonany został brązu. Awers zdobi napis tęczowy: „OTWARCIE MOSTU ŻYWIEC 4. XII. 1999 R.”. Na środku powierzchni medalu znajduje się stylizowana budowla mostu poniżej której znajduje się herb miasta, natomiast powyżej przedstawiona została wieża katedralna na tle beskidzkich wzgórz. Rewers ozdobiony został napisem tęczowym w trzech liniach, który wymienia wszystkie siedziby gmin powiatu żywieckiego z wyjątkiem trzech których nazwy umieszczone zostały w dolnej partii odwrotnej strony medalu. W środku rewersu umieszczony został stylizowany kapelusz z trzema „piórami”. Nad nim widnieje napis: „POWIAT ŻYWIECKI”.


b


c

Most, który został wtedy otwarty nazywany jest potocznie przez mieszkańców Żywca „Nowym Mostem”. Natomiast drugi wcześniej wybudowany most nosił potoczną nazwę „Starego Mostu”. Starsza konstrukcja istnieje w miejscu, w którym od niepamiętnych czasów mieszkańcy przeprawiali się przez rzekę.

Ciekawostką jest, że użycie nazw stary i nowy dla rozróżnienia znane było mieszkańcom kilkaset lat wcześniej, kiedy to istniały równolegle obok siebie dwie osady Stary i Nowy Żywiec.

Wracając jednak do żywieckich przepraw, w chwili obecnej na terenie miasta Żywca istnieje jeszcze jedna – jest to most kolejowy. Wszystkie owe budowle narażone są na działanie niszczycielskiej siły wody, która jak wiemy niszczyła owe konstrukcje już przed wiekami. Ślady owych zniszczeń oraz powodzi znaleźć można w najstarszej żywieckiej kronice Andrzeja Komonieckiego oraz młodszej relacji X Franciszka Augustyna.

Wygląd mostów oraz użyty do ich budowy materiały zależne były od możliwości mieszkańców oraz okresu w jakim je budowano. Nawet wygląd mostu kolejowego uległ zmianie skutkiem działań wojennych na przełomie roku 1944/1945.

stary most kolejowy żywiec

Liczba filarów pozostała niezmieniona, natomiast dzisiejszy wygląd elementów, konstrukcji stalowej odbiega od pierwowzoru. Również „stary” most drogowy w przeszłości nie wyglądał tak jak dziś. Według wcześniejszych źródeł wykonany był z drewna. Dziś mieszkańcy Żywca czekają na jego remont … ciekawe jak długo jeszcze...

Autor: Wojciech Mirocha

Kopiowanie materiałów zabronione.