Historia

Trudno dziś uwierzyć w to, że jeszcze w połowie ubiegłego stulecia nie w każdej części obecnego powiatu żywieckiego był prąd! Prace nad elektryfikacją Żywiecczyzny zakończyły się bowiem dopiero w roku 1976!

Elektryfikacja Żywiecczyzny sprawiła, że region bardzo sie rozwinął. Prace rozpoczęły się w latach 1946-1949 - wówczas zelektryfikowano 35 wsi, natomiast w kolejnych latach - 1949-1969 - kolejne 35 miejscowości. Największe prace przypadły na rok 1955, gdy prąd doprowadzono do Łękawicy, Przyłękowa, Gilowic, Soli, Żabnicy, Nickuliny, Stryszawy, Rychwałdu, Sopotni Wielkiej, Krzyżowej i Rychwałdku. W latach 70-tych prąd miały już nawet schroniska górskie oraz najbardziej oddalone od linii przysiółki. 

Obecnie wiele kontrowersji wśród mieszkańców Żywca budzi fakt, że latarnie w mieście wyłączane są o godzinie 00.00 i ponownie włączane o godzinie 04.00. Władze miasta uzasadniają tę decyzję oszczędnościami oraz znikomym natężeniem ruchu w mieście w tych godzinach. Wielu mieszkańców krytykuje tę decyzję, uzasadniając to bezpieczeństwem. Na chwilę obecną włączenie świateł we wspomnianych godzinach nie jest jednak planowane. 

Warto zobaczyć jak nasze miasto zmienia się w nocy. Pozwala na to produkcja przygotowana przez Dario-Film, ukazująca kadry wykonane podczas dnia i w nocy.