Historia

#Hot16Chalenge to akcja, która cieszy się sporym powodzeniem również wśród samorządowców z Żywiecczyzny. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Żywiec ma bardzo mocne korzenie jeśli chodzi o kulturę Hip-Hop.

Początki kultury Hip-Hop sięgają w Żywcu roku 1994, kiedy na murach zaczęły się pojawiać pierwsze graffiti. W kolejnych latach tradycja graffiti prężnie się rozwijała a prawdziwy jej rozkwit przypada na przełom lat 90-tych i początek 21 wieku. Jeszcze kilka lat temu na bieżąco aktualizowana była strona internetowa www.zywieckieoblicze.pl, prezentująca dokonania żywieckich artystów. Jednocześnie obok sceny graffiti dynamicznie rozwijały się inne gałęzie tej subkultury - Rap oraz Break Dance. W serwisie YouTube odnajdziemy kilka filmów prezentujących jak ważnym zjawiskiem w tamtych latach był w naszym mieście Hip-Hop oraz jak mocno w rozwój tej kultury angażowała się ówczesna młodzież - działało kilka grup Graffiti, organizowane były legalne Jamy połączone z pokazami B-boyów. Pasja z jaką młodzi ludzie angażowali się wówczas w pielęgnowanie tej kultury przyczynił się do powstania dwóch ciekawych wydarzeń, które przez kilka lat odbywały się w Żywcu. Było to Żywieckie Epicentrum Barw, skupione wokół graffiti oraz festiwal Hip-Hop na Żywca, będącego wydarzeniem muzycznym, podczas którego występowały gwiazdy muzyki Rap z Polski. Niestety dziś już rozwój kultury Hip-Hop w Żywcu nie jest tak widoczny. 

Źródło zdjęcia w ikonie: ŻywieckieOblicze