Historia

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Składając podziękowania i życzenia dla osób wykonujących ten niezwykle potrzebny i wymagający zawód warto przypomnieć o Liceum Medycznym, które działało w Żywcu a jego absolwentki do dziś licznie pracują w żywieckiej służbie zdrowia.

Żywiecki "Medyk" powstał w roku 1972. Pierwszym budynkiem szkoły były nieistniejące już drewniane zabudowania przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika. Pierwsza dyrektorka i założycielka szkoły, Regina Krokosz-Zemła, prowadziła ją przez 20 lat. Kolejnymi dyrektorami byli m.in. Halina Sapińska, Beata Lach i Jan Ciszek. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia zainteresowanie zawodem pielęgniarki było bardzo duże, zaś absolwenci tej placówki byli bardzo doceniani i znaleźli zatrudnienie nie tylko w Żywcu, Polsce ale i na świecie. W 1975 roku "medyk" przeniósł się do budynku przy Grunwaldzkiej, gdzie wcześniej mieściło się technikum mechaniczne. 
Szkoła zaczynała od dwuletniego kształcenia policealnego. Dwa lata później działalność rozpoczęło 5-letnie liceum medyczne. Największy rozkwit szkoły przypadł na lata 70-te i 80-te XX wieku. W kolejnych latach zmniejszało się zapotrzebowanie na zawód pielęgniarki, rosły koszty utrzymania takiej placówki. Z biegiem czasu do zawodu pielęgniarki zaczęły przygotowywać szkoły policealne. W roku 1991 ogłoszono ostatni nabór do "Medyka". Przez kolejne lata działało wyłącznie studium pielęgniarskie. Ostatecznie Liceum Medyczne zostało zlikwidowane w roku 1996, zaś w roku 1997 zostało przekształcone na Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, a następnie otrzymało imię Jana Komorowskiego (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Komorowskiego). Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych.

Zdjęcie: archiwum prywatne