Pamiątki zaraz i epidemii na Żywiecczyźnie

Podobnie jak w innych średniowiecznych i renesansowych miastach, również w Żywcu i na Żywiecczyźnie plagą były zarazy. Do dziś w wielu miejscach naszego regionu możemy znaleźć figury i pomniki upamiętniające te tragiczne wydarzenia.

W wielu miejscach naszego regionu możemy odnaleźć ślady przypominające o zarazach nawiedzających nasz region. Jest to mi.n. kopiec znajdujący się na terenie fabryki sprzętu szpitalnego w Żywcu-Zabłociu oraz cmentarz choleryczny z roku 1893 w Radziechowach. 

Cmentarz choleryczny przy kościele św. Marka

W roku 1584 w polu za miastem wystawiono kamienną figurę Bożej Męki, przy której chowano ofiary „morowego powietrza”. Prawdopodobnie miała ona formę kamiennego słupa lub kolumny i była zwieńczona krzyżem. Monument ten przetrwał do I połowy XVIII w, dziś już nie istnieje i nie znamy jego losów. W roku 1591 wybudowano drewniany kościółek św. Marka, jako wotum odwrócenia zarazy, miało on też oddalać od miasta morowe powietrze i inne zarazy. W późniejszych latach w miejscu tym chowano ludzi tzw. niższego rzędu. W roku 1885 w miejscu drewnianego stanął murowany kościół. Nie wiadomo w którym dokładnie roku rozpoczęto na tym cmentarzu „normalne” pochówki, wiadomo jednak, że pod koniec XIX w. cmentarz funkcjonował już jako miejsce pochówku żywieckich elit.

Cmentarz Przemienienia Pańskiego

W 1701 roku Andrzej Komoniecki z małżonką ufundowali drewnianą kaplicę p.w. Przemienienia Pańskiego. Rozbudowano ją w roku 1704 i 1705, ponadto w tych latach Urząd Miejski przeznaczył w tym miejscu ziemię przeznaczoną na pochówki. W 1709 teren ogrodzono, zaś w 1726 roku dokupiono kolejne parcele dla cmentarza. Podczas epidemii cholery, która panowała w Żywcu w latach 1831-1832 ofiary zarazy wywożono wozem na cmentarz Przemienienia Pańskiego i chowano w masowej mogile, na której następnie postawiono kamienny krzyż. Warto dodać, że tragiczne wydarzenia związane z tą zarazą upamiętnia figura św. Rozalii mieszcząca się przy ul. Kościuszki w Żywcu, o której obszerniej pisaliśmy TUTAJ

Autor: KP
Zdjęcie: Muzeum Miejskie w Żywcu

 


Drukuj   E-mail