Historia

W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę - 60-lecie odsłonięcia Pomnika Wolności w Żywcu. Ten monumentalny pomnik, usytuowany w samym centrum miasta, ma nie tylko ogromne znaczenie historyczne, ale również jest ważnym elementem pamięci narodowej.

Pomnik został odsłonięty 12 października 1963 roku. W odsłonięciu uczestniczyli mieszkańcy Żywiecczyzny oraz delegacje. 

Pomnik został zaprojektowany przez rzeźbiarza Antoniego Biłkę. Na siedmiometrowym cokole usytuowane są pięciometrowej wysokości postacie trzech żołnierzy - piechura, lotnika i marynarza. 

pomnik wolności żywiec

Antoni Biłka urodził się 2 marca 1906 roku w Stryszawie. Rodzina Biłków posiadała niewielkie gospodarstwo, które z trudem umożliwiało utrzymanie licznej rodziny – Antoni miał pięciu braci i trzy siostry. Młody artysta kształcił się sam, a później uczył się sztuki kamieniarskiej u mistrza Xawerego Dunikowskiego i Stanisława Sikory. Przed wojną pracował przy obróbce artystycznej figur kamiennych oraz budowie pomnika Orlicz-Dreszera na Oksywiu w Gdyni. Po II wojnie światowej w Warszawie stworzył pomnik Marcelego Nowotki, a także współpracował ze Stanisławem Sikorą przy ozdabianiu płaskorzeźbami gmachu Rady Państwa. Również z dawnym mistrzem Xawerym Dunikowskim rzeźbił pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny.

387577054 852093982879348 1796201898727760709 n

Artysta ten ciągle doskonalił swój warsztat i po czasie rozpoczął samodzielna działalność artystyczną. Wśród jego dzieł warto wymienić pomnik Wolności w Wilkowicach, pomnik Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej, pomnik Partyzanta w Nowym Sączu i wreszcie monumentalny pomnik Wolności w Żywcu, który zaprojektował i osobiście wykonał. Ponadto artysta ten stworzył szereg mniejszych prac (rzeźb, pomników) znajdujących się na całym Śląsku, pisał także wiersze. Prace Biłki były wystawiane na licznych wystawach, był on również wykładowcą rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał i tworzył do końca życia. Zmarł 11 marca 1970 roku i został pochowany na cmentarzu w Białej Krakowskiej 14 marca 1970.

żywiec ciekawostka

Oprac.: Ren

Bibliografia:

Karta Groni 1974.

Kopiowanie materiałów zabronione.