Historia
Profesją wyróżniającą mieszkańców Zarzecza na tle okolicznych miejscowości było wikliniarstwo. Z tego tytułu wioska nazywana była przez sąsiadów „Miastem Patyczkowym”. Jak wspomina Filomena Kaczorowska ur. w 1943 roku: „Zarzecze typowo wikliną się zajmowało, (...) mało kto w fabryce pracował.” Mieszkańcy wioski osadzonej nad dwoma rzekami Żylicą i Sołą od niepamiętnych czasów wykorzystywali obficie porastającą ich brzegi wiklinę. Wyplatanie koszyków wielu mieszkańców uchroniło w czasie II wojny światowej przed przesiedleniem, a zaraz po niej zapewniło stabilne źródło utrzymania. W 1961 roku do Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Wiklina” należało około 200 chałupników z ośrodków w Zarzeczu, Pietrzykowicach, Tresnej, Czernichowie, Lachowicach i Radziechowach, z czego 60% stanowiły kobiety, głównie wdowy.
Trzeba podkreślić jednak, że przy wyrobie wiklinowych koszy pomagały zazwyczaj całe rodziny. W wyżej wymienionym roku spółdzielnia przerobiła 878 ton wikliny zielonej oraz 8 ton wikliny okorowanej. Informacje o źródłach zaopatrzenia spółdzielni w niezbędne surowce pozwalają sądzić, że jedynie niewielka część surowca pochodziła wówczas z własnych plantacji mieszkańców. Spółdzielnia w 1961 r. wytworzyła 147 131 sztuk wyrobów wikliniarskich, 20 130 sit farbiarskich, 247 800 mioteł brzozowych, 9 850 zasłon odśnieżnych i 8 925 mat słomianych wykonując tym samym 117 % tegorocznego planu produkcyjnego.
Na wozie Michał Micherda, a koło wozu Stefan Duda. Stare Zarzecze, lata 50. XX wieku. Zbiory prywatne Zofii Pasierbek (z domu Micherda)
Sabina Słowiak [w:] Pracy licencjackiej p.t.: Stare Zarzecze. Krajobraz społeczno-kulturowy wsi Zarzecze w powiecie żywieckim w przeddzień budowy zapory wodnej na rzece Sole w Tresnej, Kraków 2020.
Tekst powsał na podstawie wywiadów z Janem Habdasem ur. w 1938 r., Franciszkiem Płonką ur. w 1941 r., Anną Kliś ur. w 1931 r., Krystyną Mikociak ur. w 1955 r. oraz Analizy Ekonomicznej za 1961 r. oraz planu techniczno-ekonomicznego koszykarskiej spółdzielni pracy „Wiklina” w Zarzeczu na 1962 r. [w:] Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, syg.: 13/906/1023 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu.
Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Krystyny Mikociak i Zofii Pasierbek (z domu Micherda)
Więcej ciekawostek z Zarzecza znajdziecie na profilu facebookowym "Wspomnienia ze Starego Zarzecza"
Zdjęcie w ikonie: Zagroda w Zarzeczu nr 155, Stare Zarzecze, właściciel: Fijak Feliks, lata 60. XX wieku. Zbiory prywatne Krystyny Mikociak