Kultura

18 września 2022 r. na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebinia odbyły się uroczyste obchody 100-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini połączone z nadaniem nowego sztandaru dla jednostki OSP oraz przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA zabudowanego na podwoziu VOLVO.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzebini. Po nabożeństwie przemaszerowano na plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Następnie po złożeniu meldunku, podniesieniu flagi na maszt, odegraniu hymnu państwowego i przywitaniu zaproszonych gości, przedstawiono rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini. W dalszej części uroczystości odbyło się nadanie nowego sztandaru dla jednostki OSP, wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom oraz dokonanie przekazania i prezentacji samochodu.

Przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony za kwotę 821 640,00 zł został sfinansowany ze środków:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 75 000,00 zł.

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 300 000,00 zł.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 100 000,00 zł.

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia: 100 000,00 zł.

Gminy Świnna: 200 000,00 zł.

własnych jednostki OSP Trzebinia: 21 640,00 zł.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za gotowość do wypełniania ciężkiej i niebezpiecznej służby na rzecz drugiego człowieka.

Wśród przybyłych gości byli między innymi:

Przemysław Drabek – Poseł na Sejm RP,

Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,

bryg. Przemysław Szulakowski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Druh Michał Urbaniec – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,

Stanisław Baczyński – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,

Agnieszka Biegun – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego,

Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,

Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki,

bryg. Łukasz Węgliński – Komendant Powiatowy PSP w Żywcu,

Henryk Jurasz – Wójt Gminy Świnna,

Radni Rady Gminy Świnna.

W uroczystości udział brały poczty sztandarowe z jednostek OSP z terenu gminy Świnna oraz z zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Obchody uświetniła oprawą muzyczną Orkiestra Dęta „FIRE” z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdku.

Uroczysty apel zakończył się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości przełożonemu oraz defiladą pododdziałów.