Kultura

5 grudnia 2023 r. to dzień, który w Gminie Radziechowy – Wieprz zaznaczył się nietuzinkowym wydarzeniem. W tym dniu Pani Maria Skrzypek z Przybędzy ukończyła 100 lat swojego życia.

Z tej okazji delegacja w składzie: Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, Pani Jolanta Twardysko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy – Wieprz, Pan Jan Kosiec Radny Gminy Radziechowy – Wieprz, Pani Maria Górna sołtys Przybędzy oraz Pani Maria Jambor przewodnicząca KGW W Przybędzy, odwiedzili Panią Marię Skrzypek.

Przybyłych gości Pani Maria powitała szerokim uśmiechem. Chętnie podejmowała rozmowę, dzieląc się swoją historią i przeżyciami z całego życia. Warto podkreślić, że pomimo trudności z jakimi musiała sobie radzić, to większość swojego życia poświęciła działalności w Kole Gospodyń Wiejskich w Przybędzy. Panie z KGW wspominają ją jako niesamowicie wesołą i oddaną osobę.