Kultura
 
10 listopada 2023 roku Gmina Radziechowy-Wieprz celebrowała szczególne wydarzenie – odzyskanie Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kościele w Radziechowach, a następnie nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych reprezentujących różne instytucje i grupy społeczne z terenu gminy
Warto podkreślić, że obecność licznych reprezentantów społeczności lokalnej, instytucji, oraz organizacji świadczyła o silnym związku mieszkańców gminy z jej historią i wartościami. Przywilejem tego wyjątkowego dnia było również uczestnictwo przedstawicieli różnych pokoleń - od najmłodszych uczniów szkół podstawowych, poprzez młodzież, po seniorów, którzy wspólnie oddawali hołd bohaterom i przodkom, tworząc jednocześnie silny fundament i przykład dla przyszłych pokoleń.
W każdej miejscowości poprzez wywieszenie flagi - każdy z nas świętuje ten wyjątkowy dzień i modlitwą wspiera poległych... - informuje Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.