Kultura

Jasne elewacje drewnianych świątyń w Gilowicach, Nidku i Polance Wielkiej zastąpiły dotychczasowe ciemnobrunatne szalowanie ścian tych zabytkowych kościołów beskidzkich. To część wielkiego przedsięwzięcia budowlano-konserwatorskiego w ramach projektu unijnego zainicjowanego przez diecezję bielsko-żywiecką.

Nowatorski projekt, realizowany przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, ma na celu stworzenie wyjątkowego unikalnego muzeum skarbów rozproszonej, sakralnej architektury drewnianej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Jak poinformował ks. dr Szymon Tracz, pełnomocnik projektu i dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, powoli dobiegają końca prace związane z wymianą poszycia dachowego drewnianych kościołów w Gilowicach, Nidku i Polance Wielkiej.

„Dotychczasowe ciemnobrunatne szalowanie ścian kościołów zostało oczyszczone, dzięki czemu udało się je scalić kolorystycznie z nowo położonym gontem modrzewiowym, ku ogólnemu zadowoleniu parafian, którzy będą musieli teraz przyzwyczaić się do jasnych elewacji swoich świątyń” – zaznaczył, wspominając, że w kościołach tych w Gilowicach i Nidku zrekonstruowano „charakterystycznie wycinaną z klepek gontowych koronkę wieńczącą kalenice dachu, co przywróciło im późnogotycką stylistykę”.

Ruszyły już wstępne prace przy konserwacji polichromii w Gilowicach i Polance Wielkiej, jak również przy prospektach organowych w Nidku i Polance.

„I już na tym etapie mamy pierwsze zaskakujące odkrycia, jak np. dobrze zachowane pod względem konstrukcyjnym organy w Nidku, będące dobrym przykładem pozytywu organowego z doby baroku, mimo, iż instrument powstał w 1835, o czym informuje nas informacja umieszczona na karteczce w jego wnętrzu” – zauważył ks. Tracz.

Prace są realizowane w ramach projektu pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 16 812 003 PLN.

Źródło informacji: Diecezja Bielsko-Żywiecka
Zdjęcie: Ks. Szymon Tracz