Kultura

W niedzielę 19 listopada w Soblówce odbyła się impreza jubileuszowa związana z 60. rocznicą powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Juhasy”.

Wydarzenie miało miejsce w Wiejskim Domu Kultury. Rocznicowe obchody poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym w Soblówce. Eucharystię sprawował ks. Ryszard Kubasiak – proboszcz miejscowej Parafii. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu z Tadeuszem Piętką – wójtem Gminy Ujsoły. Obecni byli także goście ze Słowacji, w tym Marek Majdiš– starosta Orawskiej Lesnej.

Gorąco witani byli kierownicy zespołu, którzy w przeszłości stali na jego czele. Pana Franciszka Kruczyńskiego, założyciela zespołu Mały Juhas, który był protoplastą obecnej grupy  – reprezentował syn Józef. Natomiast osobiście w Soblówce zjawiły się Panie Jolanta Kurowska oraz Magdalena (Mizia) - Morton. Obecnie zespół z powodzeniem prowadzą Gabriela Biegun oraz Czesław Kobielus.W części artystycznej obok Młodych Juhasów, który wystąpił z pięknym programem artystycznym – wspaniale także zaprezentowały się zespoły: Flajsovancek oraz Magurka z Orawskiej Lesnej pod kierownictwem Wiktora Chudoby. Biesiadnicy ugoszczeni zostali poczęstunkiem oraz mieli okazję, aby tańczyć i bawić się w rytm melodii góralskich, które jak wiadomo wymagają dobrej kondycji i zaangażowania. Wszyscy sprostali zadaniu perfekcyjnie.

Kierownictwo Zespołu składa serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Kubasiakowi za piękną homilię. Słowa uznania należą się także rodzicom dzieci należących do Zespołu. Wójtowi Gminy Ujsoły za wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowej a także za wieloletnią przychylność samorządu dla działalności zespołu.