Kultura

W różnych epokach literackich bajka pełniła różne funkcje.  Odgrywała rolę dydaktyczną, pouczała o relacjach społecznych, często posługując się apologią i paralelą do świata natury, była również symbolem ludowej mądrości. Korzenie gatunku sięgają antycznej Grecji, jednak największe przemiany przechodziła bajka w epoce oświecenia i modernizmu.

W oświeceniu bajka była szczególnie nobilitowana i uprawiały ją najświetniejsze umysły epoki -  de La Fontaine; Lessing czy nasz rodzimy poeta – Krasicki. Staje się wówczas gatunkiem moralizatorskim, dydaktycznym, skierowanym głównie do elity intelektualnej.

Bajka modernistyczna odchodzi od formy wypowiedzi dydaktycznej, stając się gatunkiem przesyconym filozoficzną ironią, absurdem oraz liryzmem.

Bajki Aleksandra Prokopiewa zawarte w zbiorze książka

Autor: Rafał Mołdysz

książka

Autor: Rafał Mołdysz