Kultura
25 listopada o godzinie 15.00 w klubie Papiernik odbędzie się druga część warsztatów przygotowująca Jukacy do kolędowania.
Tym razem uczestnicy będą doskonalić strzelanie z bata. Organizatorzy pomogą dopracować baty, sprawdzą ich wydajność i sposób w jaki się nim posługiwać. Przedstawione zostaną życzenia i powinszowania jakie składają Jukace .
W tym samym czasie uczestnicy będą uczestniczyli w akcji "List od Seniora z Żywiecczyzny"
W godzinach od 15 00 do 17 00 zorganizowana zostanie zbiórka środków higienicznych potrzebnych Seniorom takich jak chusteczki nawilżające ,oliwkę do ciała. piankę do mycia.
Zbierane będą również krzyżówki oraz musy owocowe w tubkach.