Kultura

23 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbyło się VIII Dyktando Gwarowe im. Renaty Madejczyk.

Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach poprzednich, przyciągnęła uczestników nie tylko z naszej gminy, ale także z gmin ościennych. Na uczestników czekało nie lada wyzwanie. Konkurs składał się z dwóch części. Można było wziąć udział w jednym etapie (pisemnym) lub w obu (pisemnym oraz ustnym).

W sumie w dyktandzie wzięło udział 15 uczestników.

W części piesmnej tekst gwarowy należało zapisać w języku gwarowym, a następnie „przetłumaczyć” na język literacki. Uczestnicy mieli także za zadanie wyjaśnić znaczenie wyrazów i zwrotów gwarowych, rozwiązać krzyżówkę oraz przypisać nazwy do rysunków przedstawiających regionalne narzędzia.

W części ustnej należało wygłosić jeden tekst mówiony prozą lub wierszem. Czas trwania występu nie mógł przekroczyć 3 minut. Jury - w składzie: Barbara Brączek-Musur, Jadwiga Hutyra i Marcin Biegun - oceniało: autentyczność gwary, dobór tekstu do okoliczności (do tematu, osoby, stroju), ogólny wyraz artystyczny, interpretację tekstu, autentyczność stroju i ewentualnych rekwizytów.

Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 15 listopada o godz. 17:00 w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka! Wydarzenie będzie połączone z koncertem Zespołu Wałasi.