Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach rozpoczyna cykliczne  spotkania biblioterapeutyczne dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci seniorów.

Zajęcia będą odbywały się w Bibliotece w Gilowicach oraz w jej Filii w Rychwałdzie a także w przedszkolach w naszej gminie. Zachęcamy rodziców z dziećmi oraz seniorów do uczestnictwa w spotkaniach biblioterapeutycznych, w tym z wykorzystaniem bajkoterapii. Trzy podstawowe  funkcje biblioteterapii to funkcja rekreacyjna, edukacyjna oraz korekcyjna. Aby odpowiednio pokierować procesem terapeutycznym należy dobrać odpowiednią technikę oraz narzędzia. Wybrane do realizacji zadania pozycje książkowe pozwolą rozwiązać niektóre problemy uczestników zajęć, przy wykorzystaniu metod jakimi posłużyli się bohaterowie książek. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Pierwsze zajęcia dla grupy 5-latków w najbliższy piątek w Przedszkolu im. Mali Górale w Gilowicach.