Kultura

Dzięki staraniom Cechu Dudziarzy Żywieckich, czyli dudziarzy i budowniczych dud, którzy w marcu 2017 r. spotkali się, by omówić wniosek skierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 października 2017 r. umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Minister Piotr Gliński w piśmie skierowanym do żywieckich dudziarzy napisał:
"Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego".

Być może dzięki temu już wkrótce dudy żywieckie znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO!

Źródło: Fundacja 9 Sił, Warsztaty gry na dudach żywieckich i skrzypcach w Jeleśni