Kultura

Jest już dostępny XII numer wydawnictwa poświęconego Żywiecczyźnie i Beskidom - "Gronie". Ten numer jest wyjątkowo obszerny, interesująco zapowiada się również wiele artykułów. Poniżej przedstawiamy spis treści, a już wkrótce na portalu będziecie mogli przeczytać recenzję wydawnictwa.

Spis treści

Anna Mentel, 100 rocznica urodzin Stanisława Szczotki

Mirosław Miodoński, Wstęp redakcyjny

ARTYKUŁY

Grzegorz Madej, Skrzynie sarkofagowe jeleśniańskie

Kazimierz Andrzej Nowak, Nazewnictwo ludowe roślin na Żywiecczyźnie według zapisu gwarowego. Część IV.

Piotr Kołpak, Na co umierali nasi przodkowie. Analiza Libri mortuorum parafii Gilowice z lat 1880-1945.

Andrzej Fryś, Notatki z historii andrychowskiej poczty

Jacek Kachel, Na pocztowym szlaku. Rozwój poczty i telegrafu w Bielsku Białej i Żywcu oraz na terenie Państwa Łodygowickiego

Wojciech Janusz,  Jan I Scholastyk (1308-1372) – raubritter czy polityk. Na marginesie konfliktu pierwszego księcia oświęcimskiego z cystersami rudzkimi o wsie na Żywiecczyźnie

Jan Rodak, Rękopiśmienna i drukowana spuścizna Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-19685) w świetle źródeł historycznych i literackich

TEMAT NUMERU

Jan Rodak, Stosy i szubienice na Żywiecczyźnie oraz w dawnym Księstwie Oświęcimskim w XVI-XVIII wieku

ARKUSZ LITERACKI

Janina Szczelinowa, Waleria Prochownik – gawędziarka i poetka ludowa.

MATERIAŁY I RECENZJE

Czesław Huzar, Wkład Władysława Nowotarskiego w rozwój szkolnictwa zawodowego w Żywcu na początku XX wieku.

Małgorzata Błachuta, Barbara Lewandowska, Władysław Gąsiorek o swej matce Marii nauczycielce w Kolebach.

Włodzimierz Jura, Kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Łysce

Mieczysław Ryczkiewicz, O grupach etnicznych w dawnym Żywcu

Anna Mentel, Kalendarz Zywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu 1892-2012

Kazimierz Semik, Tragedia w Wilczym Jarze 15 listopada 1978

Maria Sapeta, Impresje wokół teraźniejszości. Żywiecki epizod Wisławy Szymborskiej

Włodzimierz Jura, Kunegunda z Siwcówki- kandydatka do chwały ołtarzy

Dominik Kwiecień, Henryk Gąszczecki – mój przodek legionista

Klaudia Migała, Angelina Worek, Historia Klimatycznej Chałupy Wiejskiej jako wizytówki Brzuśnika

Rafał Mołdysz, Zadziele – magiczna wioska

Rafał Mołdysz, O przemijaniu i na przekór trwaniu miejsc, ludzi, wspomnień. „Dojrzewanie u Habsburgów” Artura Gabora

FELIETON HISTORYCZNY

Jacek Kachel, Polityczny obraz świata.

KRONIKA KULTURALNA

Maria Sapeta, Nagroda im. Zofii Rączki II edycja za rok 2012

Anna Mentel, Jubileusz 120 lecia Biblioteki Samorządowej Informacja o wystawach w okolicach Zamku i Parku Habsburgów w I półroczu 2012 r.

gronie

Jeśli wcześniej nie spotkaliście się z wydawnictwem "Gronie", przedstawiamy krótki zarys historii tego pisma:

Pierwszy numer ciekawego kwartalnika Gronie ukazał się w styczniu 1938 roku, a wydany został przez Sekcję Miłośników Żywiecczyzny przy Kole Towarzystwa Szkół Ludowych w Żywcu. Opisywane pismo regionalne założyli oraz redagowali wykształceni i światli ludzie – polonista Michał Jeziorski, historyk Stanisław Szczotka, skierowane było do osób aktywnych i twórczych. Redaktorzy wraz z gronem redakcyjnym zadbali o różnorodność tematyczną i – przede wszystkim – wysoki poziom drukowanych tekstów.  Jeziorski i Szczotka mieli – jak pisze Anna Węgrzyniak – „ambicje poznawcze i kulturoznawcze, chcieli zintegrować społeczność wokół spraw związanych z szeroko pojętą kulturą regionu (duchową i materialną)”. Autorzy starannie dobranych tekstów studiowali dzieje ziemi żywieckiej, wspomagali rozwój  regionu a także kulturę narodową, promując wartości regionalne, przedstawiając zabytki kultury i dzieląc się swoją wiedzą w zakresie różnych dziedzin. Przedwojenne „Gronie” ukazywały się przez niespełna dwa lata – 1938-1939, regularnie co kwartał (6/7 numerów). Od roku 1968 do 2001 Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej wydawało Kartę Groni. Gronie powróciły na rynek wydawniczy w roku 2006 po aż 67 latach nieobecności

Oprac.: PW

Kopiowanie materiałów zabronione.