Kultura
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej W Ujsołach orgaznizują Hudy Strażackie, które odbędą się na boisku przy "Baildonie".
Wydarzenie odbędzie się 14 sierpnia.
Cały dochód, który uzyskamy z tej imprezy przeznaczony zostanie = na zakup nowego samochodu, który usprawni działania jednostki.
Współorganizatorami imprezy oraz organizacjami wspierającymi są:
- Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach
- Nadlesnictwo w Ujsołach
Może być zdjęciem przedstawiającym ogień i tekst
Zdjęcie: Dario Film