Kultura

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach zdobyło I. miejsce w finale wojewódzkiego konkursu "Edukacja regionalna w szkole". 

 Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach zajęło pierwsze miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole "Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu" - Święty Jan Paweł II. Konkurs jest wieloetapowy. W pierwszym etapie konkursu placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) muszą wykazać się wieloletnimi osiągnięciami w dziedzinie edukacji regionalnej. W kolejnym etapie realizują projekt edukacyjny. W tym roku motyw przewodni brzmiał: „Wielcy twórcy województwa śląskiego w nowej odsłonie. Odkrywamy, interpretujemy, tworzymy – teatr, literatura, film.” Dzięki uprzejmości przyjaciela naszego przedszkola, Szymona J. Wróbla, zrealizowaliśmy projekt "Po Żywiecczyźnie z Szymonem Wróblem-filmowe podróże małe i duże". Projekt został bardzo wysoko oceniony przez powołaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty komisję wojewódzką i w ten oto sposób znaleźliśmy się w piątce najlepszych przedszkoli województwa śląskiego realizujących edukację regionalną. 6 czerwca 2023r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie miał miejsce finał konkursu, który zakończył się dla Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach trzecim już w historii konkursu zwycięstwem.

   Teraz kilka zdań o osobie, której twórczość stała się motywem przewodnim naszego projektu edukacyjnego. Szymon J. Wróbel- reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz i pisarz urodzony w 1986 r. w Żywcu, należy do grona znamienitych przyjaciół naszego przedszkola. Pochodzi z Jeleśni na Żywiecczyźnie. W swoim dorobku ma filmy dokumentalne: „Jego oczami” (2012), „Z domu” (2016), „Ojciec, czyli o Pieronku” (2017), „Jukace. Magiczna historia” (2022). Jest autorem trzech książek: „Jego oczami” (2014), „Ojciec, czyli o Pieronku” (2018) oraz „Humorem i uśmiechem” (2021). Jego twórczość została wielokrotnie doceniona: zwycięstwo w plebiscycie „Osobowość roku 2017” w kategorii „Kultura”; odznaczenie medalem pamiątkowym 750-lecia Żywca w 2018 r. za promowanie Żywca i Żywiecczyzny; wyróżnienie odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego” w 2022 r.

Tak się złożyło, że do stworzenia filmu i książki pt. „Ojciec, czyli o Pieronku” zainspirowały twórcę m.in. wydarzenia związane z nadaniem imienia radziechowskiemu przedszkolu. Wybór Szymona J. Wróbla i jego twórczości jako podmiotu badań w realizowanym projekcie wydaje się być oczywisty. Wszystkie filmy Szymona J. Wróbla łączą się pośrednio lub bezpośrednio z Żywiecczyzną. W filmie pt. „Jego oczami”, księdza profesora Tischnera i jego kazania dla dzieci wspomina jego przyjaciel, pochodzący z Żywiecczyzny biskup Tadeusz Pieronek. Kolejny film pt. „Z domu” porusza temat wysiedleń mieszkańców Żywiecczyzny w okresie drugiej wojny światowej. Wydarzenia te bezpośrednio dotknęły również rodzinę Władysława Pieronka. Ten z kolei obok swojego syna jest jednym z głównych bohaterów filmu pt. „Ojciec, czyli o Pieronku”. Całość filmowej podróży po Żywiecczyźnie zamyka nawiązujący do góralskich tradycji kolędniczych film pt. „Jukace. Magiczna historia”. W trakcie potyczek finałowych na scenie w Koszęcinie grupa przedszkolaków przedstawiła prezentację zrealizowanego projektu oraz inscenizację fragmentu filmu Szymona J. Wróbla pt. „Jukace. Magiczna historia.” Interpretacja przedstawienia skupiała się na tradycji „Godów Żywieckich” i została zainspirowana współpracą z naszą rodzimą grupą kolędniczą „Przybłędy z Przybędzy”. I tak obok postaci burmistrza miasta Żywca i jukacy zabłockich w przedstawieniu pojawia się macidula i góralskie koniki. Doczekaliśmy się takiej chwili, gdzie do występów na scenie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie przygrywali na heligonce i wakacie nasi wychowankowie. Wykonanie na heligonce kilku utworów przez niespełna siedmioletniego Szymona Bejcara nie mogło zostać niedocenione przez członków wojewódzkiej komisji konkursowej. Cały zespół przedszkolaków dał z siebie wszystko zarówno podczas występów, jak i w trakcie wykonywania zadań konkursowych sprawdzających wiedzę uczestników z zakresu filmu, literatury i teatru.

W działania konkursowe na kolejnych jego etapach zaangażowani byli wszyscy wychowankowie i nauczyciele Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach przy współpracy z instytucjami i twórcami ludowymi naszego regionu:

  1. Sprawozdanie z wieloletniej działalności przedszkola w zakresie realizacji tematyki regionalnej w formie opisowej: Małgorzata Kasperek, prezentacja multimedialna: Aleksandra Kania.
  2. Sprawozdanie z realizacji projektu w formie opisowej: Mirosława Szala.
  3. Wykonanie infografika ilustrującej działania projektowe: Monika Bejcar, Aleksandra Kania, Dorota Konior i Małgorzata Kasperek.
  4. Zespół przedszkolaków, który reprezentował przedszkole w finale konkursu: Szymon Bejcar, Jessica Lalik, Tymoteusz Pawlus, Maria Ryczkiewicz, Franciszek Satława, Julia Tlałka.
  5. Przygotowanie dzieci do działań projektowych oraz do  występu finałowego również w zakresie strojów i scenografii: Dorota Konior, Monika Bejcar, Aleksandra Kania, Jolanta Frey.
  6. Za koordynację działań projektowych, opracowanie tekstów scenek oraz artykułów na stronę internetową przedszkola i gminy oraz do prasy lokalnej, a także za kontakty z mediami odpowiedzialna była dyrektor Małgorzata Kasperek.

   Z całego serca gratulujemy zwycięzcom konkursu i ich wychowawczyniom. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wspierają Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach w regionalnych działaniach. Również w tym roku podczas finału w Koszęcinie towarzyszyli nam: Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Maciej Mika, Pani Agnieszka Biegun -Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki R-W, Panie Małgorzata Piela i Barbara Lizak z Referatu Oświaty Gminy Radziechowy- Wieprz. Przy takim wsparciu jeszcze przyjemniej jest wygrywać. Dziękujemy też wszystkim osobom i instytucjom, które pomagały nam w realizacji projektu "Po Żywiecczyźnie z Szymonem Wróblem- filmowe podróże małe i duże". A byli to: Pani etnograf Barbara Rosiek, grupa kolędnicza Przybłędy z Przybędzy, Pan Grzegorz Brodka i oczywiście Rodzice naszych przedszkolaków. A nade wszystko dziękujemy zaprzyjaźnionemu z naszym przedszkolem reżyserowi i dziennikarzowi Szymonowi J. Wróblowi, który obdarzył nas swoim zaufaniem, udzielił zgody na zajmowanie się jego twórczością i osobiście zaangażował się w działania projektowe. 

Autor: Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach