Kultura

Koła Gospodyń Wiejskich pełnią niezwykłą rolę w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego, a ich działalność na rzecz promocji lokalnych tradycji i folkloru jest ogromna. Realizując swoje cele statutowe, znajdują czas na integrację z innymi stowarzyszeniami i kołami. Podczas spotkań członkowie mogą wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać kontakty, budować relacje, ale przede wszystkim popularyzować bogactwo lokalnych tradycji.

KGW Żabnica od kilku lat współpracuje z Kołem Gospodyń z Brzeszcz. W ramach partnerstwa 22 listopada br. odbyło się w Żabnicy kolejne spotkanie integracyjne. Przybyłych gości przywitała pani Maria Chuda – przewodnicząca KGW Żabnica, zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Marian Kurowski oraz Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka Dominika Matuszewska.  

Oba Koła zaprezentowały program artystyczny, który zakończył się wspólną biesiadą.    

Autor: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka