Kultura
Hospicjum w Żywcu św. s. Faustyny Kowalskiej zaprasza na Jubileuszu 25 -lecia posługi chorym terminalnie. 
Wydarzenie odbędzie się 21 października 2023 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. 
Hospicjum Żywieckie Św. S. Faustyny Kowalskiej powstało z inicjatywy ks. Zdzisława Grochala i przy poparciu ks. Proboszcza jako owoc peregrynacji Jasnogórskiego Obrazu oraz Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Działa od 27 września 1998 r. i obejmuje opieką domową chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej z terenu Żywca. Hospicjum współpracując z rodziną chorego, lekarzami rejonowymi oraz specjalistami, zapewnia opiekę medyczną, której celem jest poprawa jakości życia chorego, a także udziela wsparcia duchowego i psychicznego tak choremu, jak i jego rodzinie. /Parafia Zabłocie/
Może być zdjęciem przedstawiającym ‎1 osoba i ‎tekst „‎Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Inieście uczynili Me25,40 JUBILEUSZ 25- lecia Hospicjum Żywieckiego Åw. S. Faustyny Kowalskiej 21 PAŻDZIERNIKA 2023 Program obchodów: 14:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego Parafia Åw. Floriana, Żywiec, ul Browarna 3 15:00 Uroczysta Msza ŚwiÄ™ta Na oficjalną części Jubileuszu zapraszamy na godzinę ok.16:30 do Miejskiego Centrum Kultury Åywcu Gwiazda wieczoru Beata Bednarz .Przemówienia, wręczenie dyplomów gratulacyjnych Konferencja: dr Anna Byczek Hospicjum Åw. Kamila Bielsko Biała .Koncert Beaty Bednarz .PoczÄstunek Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, al. W olności HOSPICJUM ŻYWIECKIE Kowalskiejy ת Centrum Żywiec Parafiaśw Floriana wŻYWCU WG REKLAMA‎”‎‎