Kultura

Już dziś w czwartek, 24 lutego, o godz. 19:00 na profilu facebookowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej, odbędzie się spotkanie Marcinem Ogdowskim. Porozmawiamy o jego najnowszej książce: „Stan wyjątkowy”.

Marcin Ogdowski:

Pisarz i dziennikarz, były korespondent wojenny. Nazywany również „pierwszym polskim blogerem wojennym”. W mediach pracuje od 2000 r., obecnie pisze dla Tygodnika Przegląd.

W latach 2009-2014 prowadził blog „zAfganistanu.pl”, na podstawie którego ukazała się książka „zAfganistanu.pl. Alfabet polskiej misji” (2011 r.). Jest też autorem dwóch powieści poświęconych Polakom biorącym udział w afgańskiej wojnie – „Ostatni świadek” (2013 r.) i „(Nie)potrzebni” (2014 r.), oraz współautorem albumu pt.: „Polski Afganistan. (Foto)historia największej operacji Wojska Polskiego od czasu II wojny światowej”.

Wydał też powieść toczącą się w realiach konfliktu na Ukrainie pt.: „Uwikłani” (2015 r.).

Jako współautor brał udział w przygotowaniu dwóch kolejnych pozycji książkowych: cyklu reportaży „W naszej pamięci. Irak, Afganistan – 2003-2014” (2016 r.) oraz Dziennika dowódcy Rosomaka (2017 r.).

Rok później wszedł na ścieżkę klasycznej political/war fiction – wówczas ukazała się powieść „(Dez)Informacja”, traktująca o rosyjskiej wojnie hybrydowej przeciw Polsce. Pod koniec 2019 r. opublikował powieść pt.: „Międzyrzecze. Cena przetrwania”, osią akcji czyniąc hipotetyczną wojnę polsko-rosyjską. Wydany w 2021 r. „Stan wyjątkowy” to opowieść o Polsce trawionej poważnym kryzysem humanitarnym, zagrażającym jej integralności.

Laureat kilkunastu nagród, m.in. Buzdygana (2013 r.), określanego mianem „wojskowego Oscara” oraz Zielonej Gruszki (2011 r.). Uhonorowany także Brązowym (2008 r.) i Srebrnym (2010 r.) Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Honorową 6 Brygady Powietrznodesantowej (2013 r.).