Kultura

Paweł Pieczarka wraz z zespołem Kapela Pieczarki otrzymał wczoraj najwyższe odznaczenie w kraju w dziedzinie kultury - Medal zasłużony w kulturze GLORIA ARTIS.

To dla mnie zaszczyt i wyjątkowe wydarzenie na 30-lecie pracy artystycznej - informuje Paweł Pieczarka. 

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
  2. rektorów szkół wyższych,
  3. marszałków województw,
  4. wojewodów,
  5. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną,
  6. kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Medal posiada trzy stopnie:
  • I stopień - Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
  • II stopień - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
  • III stopień – „Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.