Kultura
Znajdująca się kapliczka w Dolnej Lipowej z pięknym drewnianym ołtarzem z pierwszej połowy XVII wieku, od dwóch lat stała się własnością gminy Lipowa Z inicjatywy mieszkańców, Wójta Jana Góry, Sołtysa Lipowej Jana Sołtysika oraz członków Rady Sołeckiej Lipowa, przekazana została cześć środków finansowych z funduszu sołeckiego na stopniowe jej odrestaurowanie. 
Jak informuje Radna Gminy Lipowa-Ewa Jasek: Nareszcie to miejsce nabrało nowego blasku, ku radości Mieszkańców, bo to przecież tu, co roku dzieci śpiewają majówki, w każdą Wielką Sobotę Wielkanocną święcone są pokarmy a gdy odchodzą najbliżsi z naszego przysiółka dzwon znajdujący się na wieży, bije dla nich ostatni raz.
Zdjęcie: Ewa Jasek