Kultura

Najbliższa sobota będzie obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń na Żywiecczyźnie. W Żywcu odbędzie się dzień plenerowy Godów Żywieckich oraz Beskidzki Karnawał, natomiast w Sobotni Małej odbędzie się kolędowanie, w którym wezmą udział grupy kolędnicze, zespoły regionalne oraz grupy obrzędowe.

 Wydarzenie rozpocznie się korowodem, który przejdzie przez Sopotnię Małą. Następnie grupy wystąpią w Domu Strażaka w Sopotni Małej.

Koledowanie sopotni malej program