Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu organizuje konkurs piosenki świątecznej on-line.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ pod honorowym patronatem Burmistrza Żywca - Antoniego Szlagora

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, al. Wolności 4, tel. 33 / 475 11 60
CELE PRZEGLĄDU
Wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja piosenek o tematyce świątecznej, inspiracja do podejmowania ciekawych i twórczych aranżacji.
Promowanie własnej, autorskiej twórczości tworzenie i poszerzanie repertuaru dziecięcego i młodzieżowego dostosowanego do współczesnych trendów.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

WARUNKI REGULAMINOWE
Udział w przeglądzie mogą wziąć soliści i duety oraz zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne, występujący a capella, z akompaniatorem lub z podkładem muzycznym.
Uczestnicy wykonują utwory świeckie o tematyce świątecznej (repertuar wyklucza kolędy i pastorałki, również ich współczesne aranżacje).
Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie nagrania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Nagrania na płytach DVD lub na pendrive’ach można wysłać również pocztą na adres Miejskiego Centrum Kultury.
Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania jednej piosenki.
Uczestnicy oceniani będą w następujących grupach wiekowych:
- PRZEDSZKOLA,
- SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY I – III,
- SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY IV – VI,
- SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VII i VIII,
- SZKOŁY ŚREDNIE

oraz kategoriach regulaminowych:
- SOLIŚCI i DUETY
- ZESPOŁY WOKALNE I WOKALNO-INSTRUMENTALNE
Maksymalny czas prezentacji – do 5 minut.
Uczestników przesłuchań oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora, wyłaniając laureatów.
Laureaci Przeglądu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
O terminie odbioru nagród Organizator powiadomi laureatów telefonicznie.
Jeżeli warunki na to pozwolą Koncert Galowy zostanie zorganizowany w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w terminie późniejszym. O terminie koncertu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie informacje na temat Przeglądu oraz planowanego koncertu laureatów będą dostępne na stronie www.mck.zywiec.pl.
Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie wysłanych na konkurs nagrań na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów w celu promocji przeglądu i prawidłowego jego przebiegu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora „KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ” w celu prawidłowego przebiegu przeglądu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

KRYTERIA OCENY:
dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do tematyki konkursu, dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, wartość artystyczna, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej)
dykcja,
interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie
i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),
technika wokalna,
wyraz artystyczny (interpretacja utworu, wrażenie artystyczne, kostium i stylizacja).

Zgłoszenia z nagraniami należy dostarczyć e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 GRUDNIA 2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na płytach DVD lub pendrive’ach na adres:
Miejskie Centrum Kultury, al. Wolności 4, 34-300 Żywiec