Konkurs recytatorski w Jeleśni

Konkurs recytatorski w Jeleśni

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni organizuje konkurs recytatorski poetów i pisarzy regionu beskidzkiego im. Magdaleny Zawady. 

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2021 roku o godzinie 9.00.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Plebańska 1

Cele  konkursu:
- popularyzacja twórczości poetów, pisarzy regionu beskidzkiego
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją regionalną,
- rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się. 

 Zadaniem uczestnika  konkursu jest recytacja 2 utworów (poezja lub proza) poetów i pisarzy regionu beskidzkiego. Obowiązkowo jeden z utworów powinien być autorstwa Magdaleny Zawada.
Proponujemy sięgnąć również do twórczości: Wandy Miodońskiej,  Anny Wernerowej, Feliksa Kantyki, Wawrzyńca Hubki, Katarzyny Gawron, Lucyny Szubel, Anny Baruś, Andrzeja Murańskiego, Walerii Prochownik, Augustyny Zborowskiej i innych.
W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji, prawidłową interpretację .

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież wyłącznie z Gminy Jeleśnia.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących kategoriach:
I kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej
II kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria: młodzież kl. VII-VIII szkoły podstawowej

 Występujących oceniać będzie jury, które przy ocenie  brać będzie pod uwagę:
- dobór repertuaru- dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora,
- interpretację utworu (wynikająca z treści tekstu, odkrywcza, oryginalna, konsekwentna, spójna)
- ogólny wyraz artystyczny

  Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

Karty zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać e-mailem w terminie do 12 listopada 2021 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni,34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.33-8636-668

Prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych  osobowych  przez organizatora  konkursu recytatorskiego im. Magdaleny Zawada w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)

Prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na fotografowanie przez organizatora oraz wykorzystanie tych materiałów w celu promocji konkursu.
Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród połączone będzie ze spotkaniem poetyckim. Impreza ta planowana jest na 24 listopada 2021 r. (środa).

 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora, a będących następstwem działań organów administracji państwowej, sanitarnej itp., związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy organizacji konkursu na online. W tej sytuacji zostanie opublikowany zmieniony regulamin.


Drukuj   E-mail