Kultura
Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
W tegorocznej edycji konkursu na nagrody przeznaczono kwotę 120 000 zł. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
najpiękniejsza wieś
najpiękniejsza zagroda wiejska
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
najlepsza strona internetowa sołectwa
najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku nie odbywały się tradycyjne wizje w terenie. Zgłoszenia były oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie przesłanych przez uczestników materiałów multimedialnych.
Zarząd Województwa Śląskiego postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020:

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:
I miejsce - Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński - 27 000 zł
II miejsce – Kozy, gm. Kozy pow. bielski - 20 000 zł
III miejsce – Bycina, gm. Rudziniec pow. gliwicki - 15 000 zł
W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
I miejsce – Tomasz i Marta Tyfel, gm. Mykanów pow. częstochowski - 2500 zł
II miejsce – Krystian Kamieniorz, gm. Goleszów pow. cieszyński - 2000 zł
III miejsce – Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń, gm. Bestwina pow. bielski - 1500 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii, gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski - 8000 zł
II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo, gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki - 5000 zł
III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy, gm. Kłomnice pow. częstochowski - 3000 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:
I miejsce – Wykopki z tradycją, gm. Mykanów pow. częstochowski - 7000 zł
II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień, gm. Strumień pow. cieszyński - 5000 zł
III miejsce – Kiszenie kapusty, gm. Miedźna pow. pszczyński - 3000 zł
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce – gm. Pszczyna www.rudoltowice.pl pow. pszczyński - 2000 zł
II miejsce – gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl pow. gliwicki - 1500 zł
III miejsce – gm. Bobrowniki www.rogoznik.pl pow. będziński - 1000 zł
Przyznano również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś 3000 zł zdobyły wsie:
Bełsznica, gm. Gorzyce pow. wodzisławski
Chałupki, gm. Krzyżanowice pow. raciborski
Hażlac,h gm. Hażlach pow. bielski
Korbielów, gm. Jeleśnia pow. żywiecki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje 1800 zł:
Wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem, gm. Ciasna pow. lubliniecki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 1800 zł:
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Mnichu, gm. Chybie pow. cieszyński
W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska 900 zł:
Anna i Stanisław Gabzdyl, gm. Strumień pow. cieszyński.
Informacja oraz zdjęcie: slaskie.pl