Kultura
 
W całej Polsce, 3 maja, obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która w 1791 roku została przyjęta przez Sejm Czteroletni. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych momentów w historii Polski, symbolizującym dążenie do suwerenności, równości i wolności.

 Obchody tej uroczystości mają szczególne znaczenie dla narodu polskiego, ponieważ Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, ustalającą zasady demokratycznego ustroju państwa.

Wspólnie oddajemy hołd tym, którzy w przeszłości walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny oraz potwierdzamy naszą determinację w dążeniu do wartości wyznaczonych przez Konstytucję 3 Maja. Jest to również czas refleksji nad naszym dziedzictwem narodowym i zobowiązaniem do kontynuowania walki o demokrację, równość i wolność dla wszystkich obywateli.
Konstytucja 3 Maja pozostaje nie tylko dokumentem historycznym, lecz także niezmiennie ważnym symbolem dla wszystkich Polaków, przypominającym nam o naszych fundamentalnych wartościach i aspiracjach narodowych.