Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej organizuje Międzypokoleniowe zajęcia plastyczno-integracyjne. 

Zajęcia zaczynają się od 6 października br. 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst